Hub on the Stage #3 Meows & Fe-Meows音樂人都好愛貓音樂會
The Hub Members' Event 呈獻

Hub on the Stage #3 Meows & Fe-Meows音樂人都好愛貓音樂會

2018年3月30日
8時30分 – 11時00分 / 開始接待: 8時00分

香港灣仔駱克道150-158號祥友大廈一樓全層, Hong-Kong, Hong Kong
如有查詢,請傳送電郵至 team@thehub.com.hk 與主辦單位 The Hub 聯絡。

購買門票

Hub on the Stage #3 Meows & Fe-Meows音樂人都好愛貓音樂會

唔知大家知唔知道,好多玩音樂既朋友都好鍾意貓貓! 今次音樂會總共有3個表演組合,每隊都係以1男+1女成員成組成! 當中大部份更有養過貓,養緊貓,係貓痴!

音樂會當日佢地會同大家分享一下養貓貓既心得,同佢地愛貓生活既點滴,甚至會用畫筆描繪唔同既貓貓,希望將音樂同貓貓兩個元素結合!

Date: Mar 30, 2018 (Fr)
Time: 8pm - 10:30pm
Venue: The Hub (1/F 150 - 158 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong)

演出單位:

異仁
https://www.facebook.com/strangersmusichk/ 

Sunset or Rise
https://www.facebook.com/sunset.or.rise/

Monkey Music - 猿創音樂
https://www.facebook.com/monkeymusichk/

*This event is for THE HUB's members only. Please sign up for this FREE membership on the payment page.
*此活動只限The HUB 會員參加,請在付款頁面登記成為會員。

更新可選的門票中⋯ 更新可選的門票中⋯

參加者

  • see WAI chung

沒有結果符合你的搜尋。

Hub on the Stage #3 Meows & Fe-Meows音樂人都好愛貓音樂會

唔知大家知唔知道,好多玩音樂既朋友都好鍾意貓貓! 今次音樂會總共有3個表演組合,每隊都係以1男+1女成員成組成! 當中大部份更有養過貓,養緊貓,係貓痴!

音樂會當日佢地會同大家分享一下養貓貓既心得,同佢地愛貓生活既點滴,甚至會用畫筆描繪唔同既貓貓,希望將音樂同貓貓兩個元素結合!

Date: Mar 30, 2018 (Fr)
Time: 8pm - 10:30pm
Venue: The Hub (1/F 150 - 158 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong)

演出單位:

異仁
https://www.facebook.com/strangersmusichk/ 

Sunset or Rise
https://www.facebook.com/sunset.or.rise/

Monkey Music - 猿創音樂
https://www.facebook.com/monkeymusichk/

*This event is for THE HUB's members only. Please sign up for this FREE membership on the payment page.
*此活動只限The HUB 會員參加,請在付款頁面登記成為會員。