Hub on the Stage #2 Hello, We are Here!
The Hub Members' Event 呈獻

Hub on the Stage #2 Hello, We are Here!

2018年3月24日
下午8時00分 – 下午11時00分 / 開始接待: 下午7時30分

香港灣仔駱克道150-158號祥友大廈一樓全層, Hong-Kong, Hong Kong
如有查詢,請傳送電郵至 info@thehub.com.hk 與主辦單位 The Hub 聯絡。

購買門票

Hub on the Stage #2 今次搵左4隊(好似)好耐冇見既bands為大家演出!4隊都係三個中文字名既bands,當中有已經解散既,有換左新成員既,亦有因為工作繁忙好耐冇出show既! 錯過今次,又唔知要等到幾時! 

Date: March 24, 2018 (Fri)

Time: 8 - 11PM

Venue: The Hub (1/F., Fortune Bldg.,150 - 158 Lockhart Road, WanChai, Hong Kong)

Lineup: 一般性,生炒骨,碧螺春,輕觸點

*This event is for THE HUB's members only. Please sign up for this FREE membership on the payment page.
*此活動只限The HUB 會員參加,請在付款頁面登記成為會員。

更新可選的門票中⋯ 更新可選的門票中⋯

參加者

 • Tong Meishan

  Play
 • Lucy Draper

  Play
 • TAK CHEUNG SHEK

  METLIFE
  Play
 • see wai chung

  Play
 • Wong Yee Shan

  Play
 • Pat Chan

  Play
 • cheung kauhung

  Play
 • Lee Kai Yip

  Band
  Play
 • Ip Hing Wan

  Play
 • Esther Lung

  Play
 • Chun to Ho

  Play
 • yip fungyung

  Play
沒有結果符合你的搜尋。

Hub on the Stage #2 今次搵左4隊(好似)好耐冇見既bands為大家演出!4隊都係三個中文字名既bands,當中有已經解散既,有換左新成員既,亦有因為工作繁忙好耐冇出show既! 錯過今次,又唔知要等到幾時! 

Date: March 24, 2018 (Fri)

Time: 8 - 11PM

Venue: The Hub (1/F., Fortune Bldg.,150 - 158 Lockhart Road, WanChai, Hong Kong)

Lineup: 一般性,生炒骨,碧螺春,輕觸點

*This event is for THE HUB's members only. Please sign up for this FREE membership on the payment page.
*此活動只限The HUB 會員參加,請在付款頁面登記成為會員。